Regulamin

REGULAMIN uczestniczenia w grze przygodowej Hurry up escape room

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem bielskiego oddziału Hurry up escape room jest firma Inspiro, ul. Osterwy 35a, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Właścicielem wrocławskiego oddziału Hurry up escape room jest firma Hurry up Maja Bednarowicz, ul.Ruska 61/6b, 50-079 Wrocław.
 3. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wskazówek pracowników.
 4. Gra przeznaczona jest dla 2-4 lub 2-5 osób.
 5. Dzieci i młodzież do 16. roku życia powinny uczestniczyć w grze pod opieką przynajmniej jednej pełnoletniej osoby. Niektóre pokoje (Zodiak – Bielsko-Biała, Rodzina Addamsów – Wrocław) dostępne są jedynie dla graczy powyżej 16. roku życia.
 6. Gra trwa w zależności od pokoju 60 minut lub 90 minut.
 7. Uczestnicy proszeni są o przybycie 10 minut przed rozpoczęciem gry w celu zapoznania się z zasadami. Jeżeli uczestnicy spóźnią się na zarezerwowaną godzinę, będą mieć relatywnie mniej czasu na grę.
 8. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają zakaz korzystania z gry. Pracownicy Hurry up maja prawo nie przyjąć grupy, jeśli zauważą, że którakolwiek z osób jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 9. Uczestnicy mają zakaz nagrywania, fotografowania bądź innego kopiowania wyposażenia pokoju. Jeżeli pracownicy zauważą taki proceder mają prawo przerwać grę i wyprosić grupę. W przypadku złamania tej zasady, Klient zobowiązany jest do zapłaty grzywny w wysokości 1000 zł.
 10. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za znajdujące się w pokoju przedmioty.
 11. Podczas gry nie wolno używać siły oraz wykorzystywać przedmiotów znajdujących się w pokojach do celów innych niż ich zwyczajowe przeznaczenie. Należy wykorzystywać sprzęty znajdujące się w pokoju w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom gry.
 12. Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność i sami odpowiadają za swoje bezpieczeństwo.
 13. Rozwiązywanie zagadek nie wymaga wykonywania ekstremalnych ćwiczeń.
 14. W całym budynku, w którym mieści się Hurry up obowiązuje zakaz palenia.
 15. W budynku mieszczą się mieszkania prywatne, dlatego uczestnicy są proszeni o zachowanie ciszy na klatce schodowej oraz o korzystanie ze specjalnie przygotowanej poczekalni.
 16. W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Hurry up pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

REZERWACJA

 1. Rezerwacji gry dokonuje się poprzez system rezerwacji umieszczony na stronie www.hurry-up.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 510 171 107 (Bielsko-Biała) / 797 407 743 (Wrocław), osobiście w siedzibie Hurry up bądź poprzez system rezerwacji na stronie www.lockme.pl.
 2. Przyjście bez wcześniejszej rezerwacji nie gwarantuje uczestnictwa w grze ze względu na istnienie prawdopodobieństwa braku wolnych miejsc.
 3. Jeżeli rezerwacja dotyczy bieżącego dnia, konieczne jest potwierdzenie telefoniczne.
 4. Firma Hurry up escape room zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez podania przyczyny (środki zostaną zwrócone w formie przelewu) lub niedopuszczenia do gry w przypadku pojawienia się ryzyka narażenia firmy na straty finansowe bądź wizerunkowe.

PŁATNOŚĆ

 1. Płatność uiszczana jest gotówką, voucherem (bonem podarunkowym) w siedzibie po zakończeniu gry lub przedpłatą przez stronę www.lockme.pl
 2. W przypadku rezerwacji poprzez stronę www.lockme.pl odwołanie rezerwacji jest możliwe do 24 godzin przed rozpoczęciem gry. W przeciwnym razie pieniądze uiszczone za grę nie podlegają zwrotowi.
 3. Dokonanie i nieodwołanie rezerwacji minimum 24h przed grą jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za daną rezerwację.Rezerwacja terminu jest zamówieniem z obowiązkiem zapłaty (Art. 17 Ustawa o prawach konsumenckich). Bezpłatne odwołanie lub przełożenie gry jest możliwe najpóźniej do 24 godzin przed zarezerwowanym terminem (WROCŁAW mailowo: wroclaw@hurry-up.pl lub telefonicznie: 797407743, BIELSKO-BIAŁA mailowo: bielsko@hurry-up.pl lub telefonicznie 510171107). Odwołanie gry w krótszym terminie niż 24 godziny przed terminem skutkuje obowiązkiem zapłaty przez rezerwującego pełnej kwoty (na podstawie wystawianej przez nas faktury).

VOUCHER (BON PODARUNKOWY)

 1. Bon podarunkowy można zakupić płacąc gotówką w siedzibach Hurry up w godzinach otwarcia.
 2. Bon podarunkowy jest ważny do 3 miesięcy od daty zakupu. Wartość bonu można przedłużyć o kolejny miesiąc po uiszczeniu opłaty o wartości 50% ceny bonu. Po upływie czasu przeznaczonego na wykorzystanie bonu ulega on przedawnieniu i nie jest dopuszczalny jako forma płatności.
 3. Koszt bonu podarunkowego dla Wrocławia wynosi 220 zł-320 zł, w zależności od wybranego pokoju.
 4. Koszt bonu podarunkowego dla Bielska-Białej jest zależny od ilości uczestników gry oraz dnia i godziny, w których odbywa się gra (120 zł-170 zł).

Uczestnictwo w grze w escape roomie firmy Hurry up jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

REGULAMIN POLITYKI PRYWATNOŚCI
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że
1. Administratorem strony Hurry up i tym samym Twoich danych będzie firma Inspiro Artur Bednarowicz, ul. Osterwy 35a, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547 100 52 70.
2. Rezerwując pokój escape room za pośrednictwem programu on-linen dostępnego na naszej stronie musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i przechowywane w bazie administratora przez okres niezbędny dla wykonania zamówienia lub do czasu określonego przepisami prawa.
4. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Zapewniamy Cię, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną przekazane innym podmiotom do celów komercyjnych.
Zapewniamy Cię, że podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub żądania usunięcia swoich danych osobowych. Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres bielsko@hurry-up.pl
6.Na Twoje życzenie wystawiamy faktury. W tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane w ramach dokumentacji księgowej oraz przechowywane tak długo jak wymagają tego przepisy prawa.
7. Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
9. Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, w szczególności obsługi konta użytkownika, procesu składania zamówienia.
10. Grupa biorąca udział w grze w firmie Hurry up i wyrażająca chęć zrobienie zdjęcia po zabawie, automatycznie wyraża zgodę na publikację wizerunku na funpage’u Hurry up escape room.
11. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, z którymi współpracujemy w celu realizacji zamówienia. Należą do nich:
– Biuro Rachunkowe Kontrakt Teresa Biernot, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska – usługi księgowe i kadrowe.
– Centrum Rozliczeń V-MAG, ul Rybacka 11/2, 53-656 Wrocław